Yves De Vos op 15/05/2020

Bewonersbrief mei 2020

Omdat het vervangen van de kademuur aan de Goudsteen een flinke impact heeft gehad op de omgeving zijn wij benieuwd naar uw mening.

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 26/03/2020

Bewonersbrief maart 2020

Om het straatwerk aan de Goudsteen op een veilige manier te kunnen realiseren is de doorloop vanaf de parkeerplaats aan het Marelplein richting de binnenstad voor voetgangers en fietsers tijdelijk gestremd. De bereikbaarheid vanaf de parkeerplaats aan het Marelplein richting de binnenstad (en andersom) verloopt tijdelijk via de Nieuwe Kerkstraat. Dit is ook middels bebording aangegeven.

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 13/02/2020

Bewonersbrief februari 2020

Het aanbrengen van de stalen damwand is zoals u wellicht gemerkt heeft inmiddels afgerond en momenteel zijn we druk bezig met het aanbrengen van de geschroefde palen. De komende periode zullen de voorzetwanden geplaatst worden waarna gestart kan worden met het aanbrengen van de vloeren en het nieuwe metselwerk.

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 19/11/2019

Bewonersbrief november 2019

In navolging van de uitgevoerde onderzoeken in juli en augustus van dit jaar willen wij u hierbij informeren over de planning van de werkzaamheden met betrekking tot de kademuur aan de Goudsteen. Deze werkzaamheden zullen vanaf januari 2020 uitgevoerd gaan worden. Wat deze werkzaamheden voor u betekenen willen we graag toelichten tijdens een inloopavond.In navolging van de uitgevoerde onderzoeken in juli en augustus van dit jaar willen wij u hierbij informeren over de planning van de werkzaamheden met betrekking tot de kademuur aan de Goudsteen. Deze werkzaamheden zullen vanaf januari 2020 uitgevoerd gaan worden. Wat deze werkzaamheden voor u betekenen willen we graag toelichten tijdens een inloopavond.

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 14/08/2019

Bewonersbrief augustus 2019

Vanwege het aantreffen van onvoorziene zaken in de ondergrond hebben de werkzaamheden in enige vertraging opgelopen. Het herstellen van het straatwerk zal in de week van 19 t/m 23 augustus worden uitgevoerd. Aansluitend zullen in de week van 26 t/m 30 augustus de hekken worden verwijderd en het bouwterrein worden opgeruimd. De voorbereidende werkzaamheden zijn hierdoor 1 week later afgerond dan op voorhand voorzien.

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 18/06/2019

Bewonersbrief juni 2019

Vanaf 1 juli vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor het vervangen van de kademuur langs

Y Yves De Vos
Yves De Vos op 17/06/2019

Bewonersbrief maart 2019

De gemeente Maassluis wilt u met deze brief graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 3 april. Tijdens de bijeenkomst willen wij u informeren over de huidige stand van zaken van het project "Vervanging kademuur langs de Goudsteen".

Y Yves De Vos