Bewonersbrief maart 2020

Geschreven op 26/03/2020
Yves De Vos

Om het straatwerk aan de Goudsteen op een veilige manier te kunnen realiseren is de doorloop vanaf de parkeerplaats aan het Marelplein richting de binnenstad voor voetgangers en fietsers tijdelijk gestremd. De bereikbaarheid vanaf de parkeerplaats aan het Marelplein richting de binnenstad (en andersom) verloopt tijdelijk via de Nieuwe Kerkstraat. Dit is ook middels bebording aangegeven.

Alle winkels en woningen aan de Goudsteen zelf zijn voor bewoners en bezoekers bereikbaar vanaf de Noordvliet zijde.

De planning is dat de straatwerkzaamheden aan dit stuk van de Goudsteen uiterlijk 2 april zijn afgerond, na die datum zal de doorloop weer beschikbaar zijn.


bewbr19-149304-05 de Goudsteen bewbr19-149304-05 de Goudsteen