HERINRICHTING SVEADAL


De uit te voeren werken zijn gelegen aan of in de directe omgeving van de woonstraten Betedal, Fjelddal, Fjorddal, Skogdal, Tundradal en Hammerdal in de wijk Spaland (deelplan Sveadal) in de gemeente Schiedam.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het opbreken van bestaande elementenverharding;
b. Het ophogen van kabels en leidingen;
c. Het aanpassen van de bestaande riolering;
d. Het aanbrengen van lichtgewicht ophoogmaterialen;
e. Het aanbrengen van elementenverharding;
f. Het verplaatsen van openbare verlichting;
g. Het aanbrengen van inrichtingselementen;
h. Het verrichten van groenwerkzaamheden;
i. Het uitvoeren van algemene en bijkomende werkzaamheden.