Informatieavond over herinrichting

Geschreven op 31/01/2018


Bent u geïnteresseerd in de verbouwing van het resterend deel van winkelcentrum Koningshoek en de herinrichting van de buitenruimte? Kom dan op maandag 22 januari van 16.30 tot 20.00 uur naar de informatieavond in de Burgerzaal van het stadhuis.

De informatieavond wordt georganiseerd door de gemeente Maassluis en winkelcentrumeigenaar Wereldhave. 

Startsein
Bij het vernieuwde winkelcentrum Koningshoek wordt de buitenruimte aangepakt door aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland B.V. Wethouder Kees Pleijsier gaf maandag 8 januari 2018 het startsein bij de hoofdentree van het winkelcentrum tegenover het stadhuis.

Tijdelijk extra parkeervakken 
Om overlast voor het winkelend publiek te voorkomen, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. De herbestrating begint met het parkeerterrein aan de zijde van de Van Beethovenlaan. Langs de Van Beethovenlaan zijn tijdelijk extra parkeerplekken aangelegd.

Bereikbaarheid
Tijdens de herinrichting blijven het stadhuis, de winkels en zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar.

Meer parkeerplaatsen
Na de herinrichting komen er aanzienlijk meer parkeerplaatsen dan voorheen. Het aantal gaat van 840 naar ongeveer 1060. Parkeren bij winkelcentrum Koningshoek blijft gratis. Aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland B.V. hoopt in augustus 2018 het werk te hebben afgerond.

Ledverlichting
In het kader van duurzaamheid wordt bestaande verlichting vervangen door ledverlichting en komen meer bomen terug dan er gekapt worden.