Voortgang proefvak dijkverbreding

Geschreven op 05/11/2021
Yves De Vos


Het proefvak ter plaatse van de dijkverbreding is gereed. De komende periode zal het proefvak d.m.v. zakbaakmetingen gemonitord worden.