Verwijderen voorbelasting dijkverbreding

Geschreven op 01/03/2022
Yves De Vos


Deze week wordt er gestart met het verwijderen van de voorbelasting op de dijkerverbreding. Aansluitend zal het vervolg van de wiepenconstructie worden aangebracht.