Voortgang werkzaamheden week 8

Geschreven op 22/02/2023
Yves De Vos


In de Westlandseweg worden de bestaande groenbermen versmald zodat hier straks een rijbaan ontstaat van 2 rijstroken breed. Om zettingen en scheurvorming in de toekomst te voorkomen wordt er als fundering  het lichtgewicht materiaal bims toegepast met daarop een funderingswapening en puingranulaat. In week 10 zal op de verbredingen het asfalt worden aangebracht.