Uitvoering Hellingbaan bij Jumbo/Blokker

Geschreven op 17/04/2020
b.bakker


Maandag 20 april gaan we starten met het herstraten van de hellingbaan en het plateau bij de ingang aan de zijde van de politie. We voeren dit in twee gedeelten uit:

Deel 1 – Hellingbaan en 50% van het plateau

Hiervoor sluiten we de hellingbaan en 50% van het plateau met dranghekken af, zodat we het straatwerk kunnen vervangen. Ook worden de twee sets deuren vanaf de Blokker (1 trekdeur en 1 set schuifdeuren) tijdens deze periode dicht gehouden en zijn niet toegankelijk voor bezoekers (zie 2 rode kruizen op bijgevoegde afbeelding). De andere twee sets deuren blijven wel geopend voor winkelend publiek. Dit is afgestemd met Sweco en de beveiliging. Om het winkelend publiek en in het bijzonder de mindervaliden goed en veilig te begeleiden, zal onze gebiedconciërge klaar staan bij het tunneltje onder de Amnesty Internationallaan. De winkelbezoekers zullen persoonlijk geïnstrueerd en begeleid worden naar de betreffende looproutes en zij-ingang van het winkelcentrum. Zij hebben hierover in een eerder stadium reeds een informatiebrief ontvangen. De uitvoeringsperiode van deel 1 duurt ongeveer 1 week. We doen er alles aan om deze uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te houden.

Deel 2 – Andere 50% van het plateau

Na het gereed komen van deel 1, zetten wij dit gebied, inclusief de afgesloten deuren en hellingbaan, weer open voor winkelend publiek. Tegelijk starten wij met het herstraten van de andere 50% van het plateau. De andere twee sets deuren worden dichtgehouden (zie blauwe kruizen). Voor de verdere uitvoering van ‘deelgebied 4a fase II’ (het voorplein), is de hellingbaan de vaste route voor het winkelend publiek. Het is dan dus niet mogelijk om de trap te gebruiken.

Blijf gezond en wees lief voor elkaar!