HERINRICHTING UITERWEG


De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen aan de Uiterweg gelegen tussen huisnummer 242 - 338.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het uitvoeren van rioleringswerken;
  • Het uitvoeren van grondwerken;
  • Het uitvoeren van saneringswerkzaamheden;
  • Het uitvoeren van asfaltwerken;
  • Het uitvoeren van bestratingswerken;
  • Het aanleggen en/of onderhoud groenvoorzieningen;
  • Het vervangen van beschoeiing;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.