HERINRICHTING STUWSTRAAT


De herinrichting van de openbare ruimte van de Stuwstraat welk voor dit werk is opgedeeld in 4 fasen.

Hierbij vinden in hoofdzaak de volgende activiteiten plaats:

 • ontwerpwerkzaamheden;
 • opbreken bestaande bovengrondse infrastructuur;
 • verrichten grondwerkzaamheden;
 • aanbrengen kolken en kolkafvoerleidingen;
 • aanbrengen kantopsluitingen;
 • aanbrengen elementenverhardingen;
 • aanbrengen parkbanden;
 • aanbrengen bebording en straatmeubilair;
 • aanbrengen groenvoorziening;
 • toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • bijkomende werkzaamheden.