Reconstructie Meidoornhof te De Lier


Het werk betreft de herinrichting en ophoging van de openbare ruimte in de Meidoornhof te De Lier (gemeente Westland). In grote lijnen zijn de werkzaamheden per hofje (fase), telkens als volgt:

  1. opbreken bestaande verhardingen openbaar gebied;

  2. opbreken verhardingen en groen in de voortuinen;

  3. vervoeren vrijkomende materialen naar depot;

  4. aanleg noodleiding gas en water door Baas Infra;

  5. verwijderen oude gas- en waterleiding door Baas Infra;

  6. aanbrengen drainage en nieuwe riolering incl. benodigd grondwerk;

  7. aanbrengen EPS (piepschuim), bims en schuimbeton;

  8. aanvullen ontgraving;

  9. aanbrengen nieuwe gas- en waterleiding en verwijderen noodleiding door Baas Infra ;

  10. aanbrengen verharding;