Herinrichting winkelcentrum Struytse Hoeck


De huidige inrichting van het winkelcentrum Struytse Hoeck is gedateerd en moet verbeterd worden. Om dit te realiseren wordt de openbare ruimte in het winkelcentrum opnieuw ingericht. Binnen het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
- Het verwijderen en aanbrengen van betontegels;
- Het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en inrichtingselementen;
- Het verwijderen en aanbrengen van kolken met aansluitleidingen;
- Het verwijderen van beplantingen;
- Het verwijderen en planten van bomen en gras;
- Het op hoogte stellen putdeksels, straatpotten, rampalen, putjes en luiken;
- Het uitvoeren van het nodige grondwerk;
- Het aanbrengen van diverse cortenstalen elementen;
- Het aanbrengen van diverse waterspeelelementen;
- Het toepassen van verkeersmaatregelen en afzettingen.